Contact Home

Automatische beoordeling en feedback

TaalPerfect corrigeert automatisch fouten in oefeningen en geeft aansluitend feedback. Dat werkt prettig voor de deelnemers, want die kunnen gewoon doorwerken en krijgen direct terugkoppeling. Bovendien neemt dat docenten en begeleiders werk uit handen. Via rapportages en overzichten blijven zij eenvoudig op de hoogte van de individuele vorderingen van hun deelnemers.

Automatisch toetsen op niveau

Bij ieder onderdeel staat overzichtelijk vermeld welke oefeningen nog afgerond moeten worden om een niveautoets te kunnen maken. De niveautoets bevat een willekeurige selectie uit de desbetreffende oefeningen. TaalPerfect genereert automatisch een beoordeling van de niveautoets en toont die meteen aan de deelnemer. Zakken voor een niveautoets houdt in dat een deelnemer de leerstof opnieuw moet oefenen. Als een niveautoets is behaald, dan kan de deelnemer zelf een certificaat printen. Met de handtekening erop van de docent of leidinggevende is dat het bewijs van geleverde kwaliteit!

[ meer over de Leeromgeving ]