De vijf onderdelen van TaalPerfect

De leeromgeving van TaalPerfect bestaat uit vijf onderdelen. Vier daarvan hebben betrekking op de basisvaardigheden Nederlands: SpelPerfect, WoordPerfect, OntleedPerfect en StijlPerfect. TaalVaria bevat specifieke content in de vorm van maatwerk. Alle oefeningen die TaalPerfect aanbiedt, zijn afgestemd op de zogenaamde Meijerink-niveaus die de exameneisen voor het vak Nederlands bepalen.

WoordPerfect

Met WoordPerfect breiden deelnemers hun woordenschat uit, leren ze woorden in een juiste context te gebruiken en leren ze om woorden zowel actief als passief toe te passen. Het programma biedt ze woorden aan op verschillende manieren: van woord naar betekenis en omgekeerd; altijd in de context van een zin waarbij ze moeten bepalen welk woord of welke betekenis het best past.

SpelPerfect

SpelPerfect stelt deelnemers in staat om zelfstandig hun spelvaardigheid te verbeteren. Dit onderdeel bevat de spelling van de werkwoorden, de spelling van woorden en het gebruik van leestekens. Wanneer schrijf je 'gebeurt' en wanneer 'gebeurd'? Is het 'gechecked' of 'gecheckt'? Moet het zijn 'u boek' of 'uw boek'?

OntleedPerfect

Het is belangrijk dat deelnemers begrijpen hoe zinnen zijn opgebouwd. Dat leidt tot een beter begrip van gesproken en geschreven teksten, en uiteindelijk ook tot een betere beheersing van de schrijf- en spreekvaardigheid. Als ze een zin kunnen ontleden, snappen ze hoe die zin is opgebouwd en kunnen ze fouten in hun eigen werk beter opsporen en corrigeren. Bij het onderdeel OntleedPerfect is een driedeling gemaakt: de enkelvoudige zin, de samengestelde zin en overige grammaticale zaken die van belang zijn bij het aanleren van een taal.

StijlPerfect

Met StijlPerfect werken deelnemers aan het verbeteren van de schrijfstijl en nemen ze kennis van onderwerpen zoals stijlfiguren, stijlfouten, spreekwoorden, maar ook van het gebruik van 'dan' en 'als'. Ze bepalen welke zinnen juist zijn en welke niet. En ze leren om vaak gemaakte stijlfouten te vermijden zodat hun brieven, e-mails en werkstukken aan kwaliteit winnen.

TaalVaria

TaalVaria bevat onderwerpen die in samenspraak met scholen, bedrijven en organisaties zijn ontwikkeld als maatwerk. Denk daarbij aan een leergang 'Argumenteren' of het opstellen van een adequaat proces-verbaal.

Aan de slag

De praktijk heeft ons geleerd dat deelnemers het best meteen aan de slag gaan met WoordPerfect (om de woordenschat uit te breiden) en met SpelPerfect (spelling en het gebruik van leestekens). Daarmee maken ze snel aantoonbaar vorderingen, met name in het schriftelijk taalgebruik.  Daarna kunnen ze ervoor kiezen om met StijlPerfect (stijlleer) en OntleedPerfect (grammatica) aan de slag te gaan.