De website www.taalperfect.nl is een product van TaalPerfect VOF. 
TaalPerfect VOF, gevestigd aan Oeverkruid 6 4635 BG Huijbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook verwerkt en beveiligd op een manier die in overeenstemming is met de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TaalPerfect VOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Je hebt deze gegevens zelf aan ons verstrekt of je werkgever of school heeft deze bij TaalPerfect VOF aangeleverd of in het CMS van www.taalperfect.nl ingevoerd. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • De behaalde resultaten van oefeningen en toetsen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TaalPerfect VOF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • Je in staat te stellen om de applicatie te gebruiken;
  • Om je vorderingen en je taalniveau te kunnen bijhouden zodat we je oefen- en toetsmateriaal op maat kunnen aanbieden.
  • Service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van onze site verlangt (bijvoorbeeld als je je wachtwoord bent vergeten).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TaalPerfect VOF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tenzij anders bepaald eindigt de bewaartermijn 2 jaar nadat de licentie is verlopen. Na beëindiging van de met de opdrachtgever (school / organisatie) gesloten overeenkomst worden alle tot de natuurlijke persoon terug te herleiden gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

TaalPerfect VOF verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TaalPerfect VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website gebruikt functionele en technische cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website.
We gebruiken daarnaast ook cookies van Google Analytics voor het verzamelen van algemene statistieken over het gebruik van onze website; met die informatie kunnen we het gebruik van de website evalueren en verbeteringen doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@taalperfect.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TaalPerfect VOF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@taalperfect.nl

Contactgegevens

E-mail: info@taalperfect.nl
Adres: Oeverkruid 6   4635 BG   Huijbergen

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie van onze privacyverklaring.