Taalverzorging: nuttig en nodig!

Het onderwijs stelt sinds 2008 eisen aan taalbeheersing en taalverzorging: de zogenaamde Meijerink-niveaus. Bij examens in het vo en mbo moeten leerlingen aan die strikte eisen voldoen om verder te kunnen studeren aan het hbo of universiteit. Maar ook bedrijven en organisaties verlangen van hun medewerkers foutloos taalgebruik. E-mails, notulen en offertes waarin fouten afleiden van de inhoud, zijn niet effectief en duiden op een gebrek aan kwaliteit. TaalPerfect biedt scholen en bedrijven een online leeromgeving waarmee deelnemers zelfstandig het niveau van hun taalverzorging en taalbeheersing op een hoger peil kunnen brengen.

Hoe werkt de elektronische leeromgeving van TaalPerfect?

Taalverzorging uit een leerboek is achterhaald. Leren moet motiveren, uitdagen en rekening houden met individuele verschillen. En van fouten moet kunnen worden geleerd. TaalPerfect biedt daarvoor de ideale oplossing. De elektronische leeromgeving (elo) biedt deelnemers de mogelijkheid om met behulp van een enorm aanbod aan oefeningen te werken aan de ontwikkeling van hun taalgebruik. Er zijn oefeningen in verschillende onderdelen: spelling, stijl, ontleden en woordenschat. Het niveau van de oefeningen past zich automatisch aan aan het niveau van de deelnemer. Op vaste momenten biedt TaalPerfect de mogelijkheid om toetsen te maken waarmee de deelnemer kan aantonen dat hij een bepaald niveau heeft bereikt. De vele oefeningen, de geautomatiseerde correcties en de op het antwoord toegesneden uitleg bij elke fout vormen een belangrijke meerwaarde.

De voordelen op een rij

  • Leren op eigen niveau - TaalPerfect is adaptief: iedereen oefent op zijn eigen niveau in een onderwerp van eigen keuze. Leren op eigen niveau stimuleert het zelfvertrouwen. De toetsresultaten van alle deelnemers blijven onderling vergelijkbaar. De theorie is uitsluitend ondersteunend. Niveautoetsen en certificaten geven van elke fase de status aan.
  • Bepaal zelf het tempo - Deelnemers kunnen met TaalPerfect werken in een zelfgekozen tempo. TaalPerfect is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar online beschikbaar. Een voortgangsbalk bij elk onderdeel toont welke onderdelen zijn behaald en welke er nog openstaan.
  • Automatische beoordeling - TaalPerfect corrigeert automatisch fouten in oefeningen en geeft aansluitend feedback. Bij elk onderdeel staat overzichtelijk vermeld welke oefeningen nog afgerond moeten worden om een niveautoets te kunnen maken.

De docent of bedrijfsbegeleider vervult een belangrijke rol als coach, die gebruikmaakt van de uitgebreide mogelijkheden die TaalPerfect biedt om de resultaten van de deelnemers te monitoren.

Snel resultaat met TaalPerfect

Stimuleren, enthousiasmeren en goed begeleiden van deelnemers zijn belangrijk voor het verkrijgen van een goed resultaat en 'inslijpen' blijft noodzakelijk. Of zoals Heim Meijerink dat zelf verwoordde: "Het aanleren van de basale vaardigheden vergt gerichte, afzonderlijke lessen. Die moet je eindeloos oefenen, oefenen en oefenen. Daar zijn gewoon vaklessen voor nodig, in ieder geval voor taal."

Voor de gebruikers van TaalPerfect geldt dat zij door enthousiasme en stimuleren al snel het niveau zien stijgen. Soms verbazingwekkend snel!