Contact Home

Werken in eigen tempo

TaalPerfect stimuleert deelnemers om in een zelfgekozen tempo te voldoen aan de eisen die de commissie-Meijerink aan taalverzorging heeft gesteld. Bij elk onderdeel laat een voortgangsbalk zien welke onderdelen zijn behaald en welke er nog open staan. Docenten en leidinggevenden blijven via rapportages en overzichten op de hoogte van de individuele vorderingen.

De leeromgeving van TaalPerfect is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar online beschikbaar. Deelnemers kunnen met TaalPerfect werken in een zelfgekozen tempo, waar en wanneer ze dat willen.

[ meer over de Leeromgeving ]