Contact Home

CZ over TaalPerfect: 'TaalPerfect is ook voor grote organisaties een aanrader'

21 februari 2018

TaalPerfect hielp CZ met het opzetten van een gedegen taaltraject zodat medewerkers foutloos Nederlands schrijven in de communicatie met hun relaties. Doordat TaalPerfect ook aandacht heeft voor woordenschat, wordt de gesproken taal ook beter. CZ-medewerker en 'taalfan' Els Kuijpers legt uit wat de meerwaarde van TaalPerfect voor hun organisatie is.

 

Hoe ben je in contact gekomen met TaalPerfect? 

De afdeling HRM is gaan zoeken naar een methode waarmee de medewerker zijn taalvaardigheid kan verbeteren zonder dat daarvoor klassikale lessen nodig zijn; bovendien vonden we het belangrijk dat de methode zich kon aanpassen aan het niveau van de medewerker. Tot slot speelde het kostenaspect natuurlijk ook een rol. Zo kwam CZ uit bij TaalPerfect. Van mij wist CZ dat ik een goed gebruik van het Nederlands een warm hart toedraag en dat ik het ook leuk vind anderen te helpen beter te worden in het schrijven van foutloze, begrijpelijke teksten. Daarom werd mij gevraagd TaalPerfect te testen. Die test was dus mijn eerste kennismaking met TaalPerfect.

Wat is voor jullie het doel van TaalPerfect? Wat was de noodzaak?

Wij merkten dat veel medewerkers moeite hadden met zakelijk schrijven op een manier die voor het gros van de lezers begrijpelijk is. Denk hierbij aan korte teksten waarin niet meer staat dan nodig is, geschreven in een logische en duidelijke structuur. Daarom startte CZ met trainingen voor schrijven op B1-niveau. Tijdens die trainingen kwam ook duidelijk naar voren dat zelfs veel hoogopgeleide medewerkers niet foutloos Nederlands schrijven.

 

Waarom hecht CZ zo'n groot belang aan goede beheersing van Nederlandse taal?

Veel Nederlanders menen dat een schriftelijke taaluiting goed genoeg is wanneer de boodschap overkomt. Maar ‘goed genoeg’ is voor ons níet goed genoeg. Als je in staat bent foutloos te schrijven, ziet je brief of mail er gewoon verzorgder uit; het is te zien dat die met aandacht is geschreven. Ontvangers die zelf niet foutloos kunnen schrijven, zien taalfouten meestal niet en hebben dus ook geen hinder ervan. Maar beheers je de Nederlandse taal zelf wel voldoende, dan vallen grammatica-, spel- en idioomfouten je meteen op. Erger nog: ze leiden je aandacht af van de boodschap waardoor die juist niet meer goed overkomt. Bovendien zijn veel taalpuriteinen geneigd de schrijver van een slecht geschreven boodschap minder serieus te nemen. Niet iedereen is bereid in te zien dat iemand in zijn vakgebied (bijvoorbeeld psychologie) een uitblinker kan zijn, maar tegelijkertijd een slechte speller – dat hij in geschreven taal verminderd taalvaardig is, betekent dus niet automatisch dat hij een slechte wetenschapper is.

Kun je iets zeggen over de kwalificatietoets?
De kwalificatietoets is voor ons een handig digitaal en objectief hulpmiddel dat wij inzetten om te kunnen bepalen of het taalniveau van de medewerker voldoet aan onze minimumeisen. Komt uit de toets naar voren dat dat niet zo is, dan krijgt de medewerker een licentie voor TaalPerfect om het taalniveau omhoog te brengen.

 
Medewerkers die slagen voor de kwalificatietoets, worden gesterkt in hun zelfvertrouwen voor geschreven taal. Zij weten dat ze de regels voldoende beheersen om een goed verzorgde tekst te schrijven. Het mooie is dat ze kritisch naar hun eigen teksten durven kijken en ook durven twijfelen bij lastige regels; zo nodig overleggen ze even met een collega of ze de regel correct interpreteren.

Hoe hebben jullie TaalPerfect geïmplementeerd?

Iedere medewerker die op grond van zijn functieprofiel regelmatig teksten moet schrijven, moet de kwalificatietoets doen. Wie daarvoor onverhoopt zakt, moet met TaalPerfect gaan oefenen om zijn niveau te verbeteren. De licentie voor TaalPerfect wordt in eerste instantie verstrekt voor de duur van maximaal een kalenderjaar. Blijkt de medewerker na het oefenen met TaalPerfect toch niet in staat de kwalificatietoets te halen, dan mag hij geen schriftelijk contact onderhouden met onze relaties. Als een leidinggevende het wenselijk vindt dat zijn medewerkers hun taalvaardigheid mede onderhouden door met TaalPerfect te blijven werken, dan laat CZ de licenties voor hen verlengen.


Kun je aangeven wat TaalPerfect voor de organisatie heeft gedaan?
TaalPerfect heeft ons geholpen om een gedegen taaltraject op te zetten zodat we zeker weten dat medewerkers die mogen schrijven voor onze relaties, dat ook foutloos kunnen. In dit taaltraject kunnen we op een objectieve wijze het taalniveau van de medewerker toetsen, we bieden medewerkers de mogelijkheid hun schriftelijk taalniveau op een eenvoudige manier te verbeteren en we hebben door het dashboard eenvoudig inzicht in de vorderingen die de medewerker maakt. Doordat TaalPerfect ook aandacht heeft voor woordenschat, wordt de gesproken taal trouwens ook beter.


Voor ons is het belangrijkste voordeel van TaalPerfect dat het zich aanpast aan het niveau van de medewerker. Als een medewerker in een oefening te veel fouten maakt, gaat hij automatisch verder oefenen op een lager niveau. Gaat het op dat niveau goed, dan gaat hij automatisch naar een hoger niveau. Daar gaat al een stimulerende werking van uit. Het is geen ingewikkeld programma. Zien wij dingen die beter kunnen, dan kaarten we ze aan bij TaalPerfect en krijgen we snel een goed onderbouwde reactie.

TaalPerfect kan zowel binnen als buiten werktijd gedaan worden doordat het een internettoepassing is. Je hoeft er als medewerker geen software voor te installeren. Aangezien je van de licentie tijdens de looptijd onbeperkt gebruik kunt maken, kan een medewerker die er echt veel lol in heeft, ook thuis lekker verder oefenen en als hij dat wil, zelfs doorgaan tot het hoogst haalbare niveau. Dus ja: TaalPerfect is ook voor grote organisaties als de onze een aanrader.