Contact Home

Leren op eigen niveau

TaalPerfect is adaptief: iedereen oefent op zijn eigen niveau in een onderwerp van eigen keuze. Leren op eigen niveau stimuleert het zelfvertrouwen.

Meijerink-niveaus

Begin 2008 verscheen het eindrapport 'Over de drempels met taal en rekenen van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen'. Daarin worden vier referentieniveaus onderscheiden, de zogenaamde 'Meijerink-niveaus': 1F, 2F, 3F en 4F. Per niveau worden de basiskennis en basisvaardigheden beschreven. In het algemeen heeft men op het eind van de basisschool niveau 1F behaald. De fundamentele kwaliteit van niveau 2F is wat iedereen moet kennen en kunnen om goed te functioneren in de maatschappij.

De oefeningen en toetsen in de leeromgeving van TaalPerfect zijn allemaal gebaseerd op de Meijerink-niveaus. Het niveau van de aangeboden oefeningen en toetsen past zich aan het niveau van de deelnemers aan. De toetsresultaten van alle deelnemers blijven onderling vergelijkbaar. De theorie is uitsluitend ondersteunend. Niveautoetsen en certificaten geven van elke fase de status aan.

Kwalificatietoets

Voor bedrijven en organisaties heeft TaalPerfect een zogenaamde kwalificatietoets ontwikkeld: een toets die alle onderdelen van de leeromgeving kan bevatten en die zowel het startniveau als het eindniveau van een medewerker kan meten. In samenspraak met de organisatie wordt de kwalificatietoets afgestemd op de vereiste onderdelen - woordenschat, spelling, grammatica en stijl - en op het verlangde niveau.

[ meer over de Leeromgeving ]